dyslexie

  • Orthodidactisch onderzoek om het leerprobleem in kaart te brengen
    
  • Hulp op maat voor het specifieke leerprobleem van uw kind
  • Individuele begeleiding
    
  • Planmatig werken door structuur aan te brengen in de leerstof
  • Doelgericht en intensief werken
  • Uw kind vaardigheden aanleren om met het leerprobleem om te kunnen gaan
    
  • Ervoor proberen te zorgen dat uw kind op zijn of haar eigen school kan blijven
  • Een plan maken voor de leerkacht dat op school gebruikt kan worden
  • Duidelijke informatie geven aan u, uw kind en eventuele andere betrokkenen.


Naar de pagina 'Remedial teaching'