home

Soms lukt het gewoon niet op school. Hoe goed uw kind zijn of haar best ook doet: de resultaten blijven achter en het plezier wordt steeds minder. Dat is vervelend, voor u en uw kind.

Zo’n situatie kan allerlei oorzaken hebben, maar in veel gevallen blijkt het te gaan om leer- of ontwikkelingsproblemen waar iets aan te doen is. Een goede manier om daar achter te komen én aan het probleem te werken, is remedial teaching.

Remedial Teaching Oss
Remedial Teaching Oss heeft zich – sinds 1993 – gespecialiseerd in remedial teaching. Daarnaast geven we bijlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining, CITO-training en trainingen voor de PABO-rekentoets en de PABO-taaltoets.

Dat doen we door met elke leerling individueel te werken: we gaan
op zoek naar het probleem, werken aan de oplossing en boeken
doorgaans mooie resultaten.

Benieuwd? Maak kennis met Remedial Teaching Oss!