dyscalculie

Heeft uw kind moeite met rekenen en wiskunde? Gaan cijferen en hoofdrekenen moeilijk en blijven de resultaten voor rekenen of wiskunde achter? Dan zijn deze schoolvakken bepaald geen pretje. Om nog maar niet te spreken van het zelfvertrouwen…

Gelukkig is daar in de meeste gevallen wel wat aan te doen. Remedial teaching is een methode die daar geschikt voor is. Samen met uw kind werken we aan de belangrijkste oorzaken van de achterblijvende rekenprestaties. Door de individuele en gerichte aanpak kunnen we uw kind doorgaans heel goed op weg helpen.

Voor kinderen die moeite hebben met de Rekentoets voor het voortgezet onderwijs hebben we een speciale Rekentoets-training.

 Dyscalculie
Zijn de rekenproblemen hardnekkig? Is het ‘automatiseren’ van de tafels bijvoorbeeld een probleem? En heeft uw kind een gemiddelde (of hoge) intelligentie en zijn er geen andere oorzaken te vinden? Dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. De problemen zijn dan structureel van aard. Dat betekent echter niet dat er niks aan te doen is!

Stap voor stap
Met remedial teaching kunnen we uw kind helpen met het overwinnen of compenseren van problemen die het gevolg zijn van dyscalculie. We pakken elk probleem stap voor stap aan en proberen dit hanteerbaar te maken.

Daarmee worden de resultaten doorgaans beter. En misschien nog wel belangrijker: het zelfvertrouwen neemt toe en naar school gaan wordt weer een stuk leuker!

Meer weten?
Wilt u meer weten over dyscalculie? Kijk dan eens op de volgende
website:

        • Balans (landelijke oudervereniging)
           

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Remedial Teaching Oss?
Neem dan contact met ons op, zodat we u er meer over kunnen vertellen.