Soms is het nodig om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld wanneer de oorzaak van een leerprobleem niet helder is of wanneer u zelf specifieke vragen heeft over het functioneren van uw kind (bijvoorbeeld bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie). Ook in die gevallen kunt u bij ons terecht.

Heeft uw kind problemen met concentratie? Kan hij of zij het werk moeilijk organiseren? Is er een vermoeden van AD(H)D of zijn er gedragsproblemen waar u en uw kind mee worstelen? Dan kunnen we uw kind testen, bijvoorbeeld met:

  • Didactisch onderzoek
  • Intelligentieonderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Orthopedagogisch onderzoek.


We analyseren onder meer de intelligentie en de leerresultaten, maar ook de werkhouding en het sociale gedrag. Op die manier ontstaat inzicht in de problematiek van uw kind. Is dat inzicht er, dan kunnen we gericht aan een oplossing gaan werken.

Onafhankelijk
Omdat we onafhankelijkheid in de behandeling erg belangrijk vinden, laten we testen en onderzoeken uitvoeren door externe professionals. We werken hiervoor samen met:

  • Eerste- en tweedelijns GZ-psychologen
  • GZ-psychologen/orthopedagogen.


Uiteraard zorgen wij voor de begeleiding. U houdt dus één aanspreekpunt. 

Wilt u meer weten over testen en onderzoek? Neem dan contact met ons op, zodat we u er meer over kunnen vertellen.