Heeft uw kind moeite met rekenen of taal? En wordt het halen van de Rekentoets een probleem? Dan gaan we daar samen mee aan de slag.

Wij begeleiden uw kind op weg naar de Rekentoets. Voor het vmbo is dat Rekentoets 2F; voor havo en vwo (en ook Pabo) gaat het om Rekentoets 3F.

Basisvaardigheden
We maken uw kind bekend met de manier van toetsen, maar werken uiteraard ook aan de basisvaardigheden. Heeft uw kind deze onder de knie, dan mag de Rekentoets geen probleem meer zijn. En nog belangrijker: dan kan hij of zij met een gerust hart de stap naar het vervolgonderwijs zetten! 

Snel beginnen
We raden aan om zo snel mogelijk te beginnen. We hebben namelijk tijd nodig om die basisvaardigheden te trainen.

Bel ons, dan vertellen we wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.