huiswerkbegeleiding

Leerlingen in het voortgezet onderwijs geven we individuele huiswerkbegeleiding. Onze aanpak is daarbij even grondig als bij onze andere disciplines.

We gaan eerst op zoek naar de oorzaken van achterblijvende leerresultaten; aan
de hand daarvan maken we samen met de leerling een plan om de resultaten
te verbeteren. De docent werkt vervolgens wekelijks samen met de
leerling aan de betreffende leerstof: we plannen en leren samen,
maken de huiswerkopgaven en overhoren als dat nodig is.

Wilt u meer weten over huiswerkbegeleiding? 
Neem dan contact met ons op, zodat we u er meer over
kunnen vertellen.