studiebegeleiding

Voor de vakken waar we bijles voor geven, geven we ook examentraining. Dat doen we voor leerlingen van vmbo-t, havo, vwo, t-vwo en gymnasium.

Het gaat om de volgende vakken:

  • Zaakvakken, zoals:
 • Nederlands    
 • Wiskunde
  • Geschiedenis
 • Engels
 • Natuurkunde
  • Aardrijkskunde
 • Frans
 • Scheikunde
  • Biologie
 • Duits
  • Levensbeschouwing


We werken heel gericht naar het eindexamen toe. Dat doen we niet alleen door veel te oefenen, maar ook door eventuele leerachterstanden in kaart te brengen en daar gericht aan te werken. Hiervoor hebben we wel tijd nodig, dus we adviseren om snel contact met ons op te nemen.

Wilt u meer weten over de examentraining? Neem dan contact met ons op, zodat we u er meer over kunnen vertellen.