samenwerking

Soms zijn er meer mensen nodig om vast te stellen wat de oorzaak van een leerprobleem is. En ook bij het oplossen van die problemen kan extra expertise nodig zijn.

Daarom werken wij in multidisciplinaire teams samen met andere specialisten:

  • Orthopedagogen
  • GZ-psychologen
  • Logopedisten
  • Schrijftherapeuten
  • Fysiotherapeuten
  • Caesartherapeuten.


Afstemming met school

Vanzelfsprekend stemmen we de begeleiding van uw kind af op de aanpak en de gebruikte methoden in de klas. Ook overleggen we regelmatig met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind.